500 lat temu Papież Leon X ogłosił bullę Exsurge Domine potępiającą poglądy i działania Marcina Lutra

Rafael, Papież Leon X z kardynałami Giulliem de’ Medicim i Luigim de’ Rossim 

15 czerwca 1520 roku została wyda przez Papieża Leona X bulla Exsurge Domine zawierająca potępienie poglądów i działań Marcina Lutra. Bulla nakazywała zwolennikom reformacji odwołanie 41 błędów Lutra.

Bulla papieska krytykowała m.in poglądy dotyczące soborów, sakramentu spowiedzi czy czyśćca. Marcin Luter propagował “osłabianie powagi soborów”, “swobodne sprzeciwianie się ich postanowieniom” oraz ocenie decyzji soboru “niezależnie od tego, co zostało uznane, a co odrzucone przez jakikolwiek sobór”. Bulla Exsurge Domine krytykuje poglądy Lutra według których “Księgi Pisma Świętego zawarte w kanonie nie wykazują istnienia czyśćca” oraz mówiące, że “nie sposób wyznać grzechów lekkich, a nawet wszystkich grzechów ciężkich, bo nikt nie może poznać wszystkich swoich grzechów“.

Exsurge Domine zakazywała jakiekolwiek wykorzystywania dzieł Marcina Lutra:

Potępiamy i całkowicie odrzucamy księgi, wszystkie pisma i kazania Marcina Luta, zarówno w języku łacińskim, jak i innym, zawierające te błędy lub jeden z nich; i chcemy, aby były one uważane za całkowicie potępione i odrzucone.

Wykonanie Bulli przebiegało w Europie Zachodniej bez przeszkód. Jedynie we Wiedniu i w północnych Niemczech Bulla została przyjęta z wrogością. Marcin Luter spalił Bullę Exsurge Domine publicznie 10 grudnia 1520 r. W odpowiedzi Leon X opublikował  Bullę: “Decet Romanum Pontificem” i ekskomunikował Marcina Lutra.