Ordo Iuris składa pozew przeciwko IKEA

Krakowska IKEA zwolniła pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził wątpliwości do rozdanego pracownikom artykułu promującego społeczność homoseksualno-transwestycką pt: „Włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas”. W uzasadnieniu IKEA powołała się na wewnętrzy regulamin, który „nakazuje szacunek”

 

Jak możemy przeczytać na stronie Ordo luris:

W opinii prawników Ordo Iuris przyczyny zwolnienia wskazane przez pracodawcę są nieprawdziwe. Nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości i stanowią arbitralną oraz subiektywną ocenę Ikei, której poddane zostały wyłącznie światopogląd, wiara i religia pracownika. Jak wynika z całokształtu okoliczności ujawnionej sprawy, rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie przez niego poglądu odwołującego się do wartości katolickich.

 

Prawnicy zwracają również uwagę, że:

Działanie Ikei narusza szereg przepisów o charakterze krajowym, w szczególności przepisów prawa Konstytucji RP, tj. art. 54 dotyczący wolności posiadania i głoszenia poglądów oraz art. 53 regulujący wolność sumienia i wyznania. Działanie Ikei naruszyły też przepisy prawa pracy dot. zakazu dyskryminacji ze względu na posiadane poglądy oraz wyznawaną religię wyrażone w art. 11 oraz 18 Kodeksu pracy. W opinii prawników Ordo Iuris, Ikea naruszyła również art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w myśl którego, każdy ma prawo do wyrażania opinii, a więc i posiadania poglądów oraz ich nieskrępowanego głoszenia.

 

W związku z tym prawnicy Ordo Iuris przygotowali w jego imieniu pozew, który został złożony do właściwego miejscowo sądu w Krakowie.