Chiny zakazły wpuszczania dzieci do kościoła

Porozumienie Stolicy Apostolskiej z chińskimi władzami okazało się fiaskiem. Komunistyczne władze wprowadziły zakaz wpuszczania dzieci i młodzieży do katolickich świątyń.

Jak poinformowało Radio Watykańskie księża i zakonnice w prowncji Fujian otrzymali do do podpisania dokument w którym zobowiązują się, że że nie będą wpuszczać do kościoła dzieci i młodzieży oraz nie będą dla nich prowadzić katechezy. Dokument zakazuje wszelkiego kontaktu z katolikami z zagranicy, a  wypowiadania się na tematy religijne w internecie.

Podobne restrykcje zostały nałożone na Kościół również w innych chińskich prowincjach, takich jak Henan, Hubei czy Zhejiang.

W wrześniu 2018 roku Stolica Apostolska zawarła z Pekinem porozumienie w którym Papież zobowiązał się uznać 7 „partyjnych” biskupów , którzy otrzymali sakrę bez zgody jego zgody. W zamian Chińskie władze miały zgodzić się na działalność biskupów wyświęconych przez papieża. Miał to być pierwszy krok na drodze do normalizacji stosunków pomiędzy Katolikami i chińskimi władzami.