Chińskie władzę wprowadzają autonomię Kościoła Katolickiego w Chinach

Stolica Apostolska wydała wytyczne dla biskupów i kapłanów w Chinach, którzy, zgodnie z nowymi przepisami komunistycznego reżimu, aby móc nadal pełnić posługę duszpasterską, muszą wystąpić do władz o formalną rejestrację – podaje Vatican News.

Duchowni muszę przy okazji rejestracji podpisać zobowiązania: w tym uznanie „niezależności, autonomii i samorządności Kościoła w Chinach”.

Stolica Apostolska deklaruje, że nie zamierza naruszać niczyjego sumienia oraz przypomina, że tajność nie jest normalnym stanem życia Kościoła. Duszpasterze i wierni decydują się na nią jedynie wtedy, gdy wymaga tego zachowanie nienaruszonej wiary.

Watykan zapewnia, że nadal będzie prowadził dialog z chińskimi władzami, aby rejestracja duchownych odbywała się nie tylko zgodnie z tamtejszym prawem, ale również z doktryną katolicką. Zarazem podaje, co mają zrobić duchowni, którzy postanowią się zarejestrować w sytuacji, gdy tekst deklaracji nie szanuje wiary katolickiej. W takim przypadku mają dopisać do deklaracji, a jeśli będzie to niemożliwe zadeklarować ustnie, najlepiej w obecności świadków, że podpisując dokument nie zamierzają naruszyć wierności zasadom doktryny katolickiej.

W wrześniu 2018 roku Stolica Apostolska zawarła z Pekinem porozumienie w którym Papież zobowiązał się uznać 7 „partyjnych” biskupów , którzy otrzymali sakrę bez zgody jego zgody. W zamian Chińskie władze miały zgodzić się na działalność biskupów wyświęconych przez papieża. Miał to być pierwszy krok na drodze do normalizacji stosunków pomiędzy Katolikami i chińskimi władzami.

 

źródło: Vatican News