Benedykt XVI przecina spekulacje: “Papież jest tylko jeden i jest nim Franciszek”

Papież jest jeden, to Franciszek”– powiedział Benedykt XVI w rozmowie, która zostanie opublikowana na łamach dziennika „Corriere della Sera”. Wydaje się, że ta deklaracja emerytowanego papieża to wyraz wsparcia dla Papieża Franciszka, którego postępowanie spotyka się z krytyką z strony konserwatywnych katolików.  Joseph Ratzinger zwrócił również uwagę na problem “rozpadu” Kościoła Powszechnego.

Jedność Kościoła jest zawsze w niebezpieczeństwie. Było tak przez całą jego historię. Wojny, wewnętrzne konflikty, tendencje odśrodkowe, groźby schizm. Ale na końcu zawsze przeważała świadomość, iż Kościół jest i musi pozostać jednością.

Rozmowa z Benedyktem XVI w „Corriere della Sera” łączy się w czasie z listem Papieża Franciszka do do niemieckiego episkopatu, który na początku marca na zebraniu plenarnym  obwieścił rychłe wejście niemieckiego Kościoła  na tak zwaną „drogę synodalną”. Biskupi mieliby dokonać reformy struktury władzy i zredefiniować moralność seksualną.

W swoim liście Papież Franciszek prosi biskupów, żeby “droga synodalna”

Uwzględniała w niektórych sprawach perspektywę jedności Kościoła powszechnego.

Dokładną treść pisma Papieża do Episkopatu Niemiec poznamy 29 czerwca.